Program morálního, duchovního a intelektuálního posilování juniorské mládeže.
Pro mladé lidi ve věku 11 – 14 let jsou pořádána pravidelná setkání, která pomáhají mladým lidem budovat silnou mravní identitu v raných letech jejich dospívání a dodávat jim sílu, aby přispívali k blahobytu svých společenství.
Více na www.projuniory.cz .

Program morální, etické a duchovní výchovy pro děti.
Pro děti jsou pořádány hodiny, které rozvíjejí jejich duchovní schopnosti a pokládají základy ušlechtilého a čestného charakteru.
Více na www.bahai.cz .

Program rozvíjení schopností pro pokrok místních komunit.
Pro mládež a dospělé jsou pořádány studijní kroužky, během kterých je v malých skupinkách systematicky studováno Tvořivé Slovo s cílem rozvíjet schopnosti pro službu.