Naším posláním je rozvíjet a posilovat duchovní, morální a intelektuální schopnosti dětí, mládeže a dospělých, podporovat je ve snaze o rozvoj vrozeného potenciálu a přispívání k hmotnému a duchovnímu pokroku společnosti.

Pro zlepšení světa, o.p.s. se věnuje:
pořádání volnočasových aktivit a programů pro děti a mládež a dospělé
pořádání denních a vícedenních akcí a táborů
rozvíjení vzájemné spolupráce dětí, mládeže, rodičů, škol, vzdělávacích institucí, místních společenství a organizací s podobným zaměřením
práci s dobrovolníky a jejich zapojování do obecně prospěšné činnosti
pořádání seminářů a školení pro zájemce o vedení a rozvíjení výše zmíněných programů poskytování studijních materiálů a vydavatelské činnosti pro děti, mládež a dospělé, pořádání aktivit zaměřených na sociálně-ekonomický rozvoj a službu společnosti pořádání aktivit spojených s oblastí kultury, sportu a vzdělávání

Pracujeme na základě těchto zásad:
Klademe důraz na spolupráci, jednotu a život bez předsudků, snahu o rozvoj Bohem daného potenciálu jednotlivce a o přispívání ke zlepšení společnosti. Důraz je kladen na duchovní vlastnosti, jako je spravedlnost, laskavost, poctivost a důvěryhodnost. Programy jsou vyvinuty Bahá´í společenstvím a jsou otevřeny všem bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
(ze Stanov Pro zlepšení světa, o.p.s.)

Výroční zprávy