Pro zlepšení světa, o.p.s.

Lucemburská 1579/33

130 00 Praha 3

IČ: 024 93 071

Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 1399.

E-mail: info@prozlepsenisveta.cz